Hvorfor er Fremtiden Spirer et vigtigt projekt?

Målet med Fremtiden Spirer er at kickstarte skabertrangen og det innovative mind-set hos næste generations erhvervsdrivende. På den måde kan vi være med til at skabe vækst og arbejdspladser i det lokale Danmark.

Forstå Fremtiden Spirer

Andelskassen inviterer en række udvalgte ungdomsuddannelser til en spændende, interaktiv dag med fokus på samarbejde, entreprenørskab og kreativ problemløsning.

Det gør vi, fordi vi brænder for entreprenørskab og samarbejde. Det er ord, der i høj grad kendetegner, hvad vi står for – og sådan har det været i Andelskassens mere end 100-årige historie. Bankens fornemmeste opgave har altid været at styrke handel og erhvervsliv og fremme livsvilkårene i provinsbyer og landdistrikter i tæt samarbejde med vores lokalområder.

Projektet Fremtiden Spirer er Andelskassens bidrag til at kickstarte skabertrangen og det innovative mindset hos fremtidens medarbejdere og derigennem  at være med til at skabe grobund for den fortsatte, fremtidige vækst i det lokale Danmark.

Det gør vi ved at præsentere eleverne for entreprenørens værktøjskasse og lade dem arbejde med en autentisk og relevant problemstilling. Arbejdet skal munde ud i konkrete forretningsidéer, der har potentiale til at blive til virkelighed i form af levedygtige projekter – der i sidste ende kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser lokalt.

Banken vil ikke gøre det alene, men inddrage repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, som også har en stor interesse i at skabe vækst og arbejdspladser lokalt. Disse repræsentanter vil indgå i et dommerpanel, der skal være med til at kåre fremtidens bedste idé blandt projekterne fra den lokale uddannelsesinstitution. Herefter er det folkets stemme, der tæller.

Fremtiden Spirer er et samarbejde mellem Andelskassen og VIA Center for Undervisningsmidler, som er specialister i at tilrettelægge innovative undervisningsforløb med temadage, kurser og meget andet.

Læs mere om konkurrencen og præmierne her.

Hvem er med?

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA CFU er hovedpartner i Fremtiden Spirer. De er specialister i at tilrettelægge undervisningsforløb, temadage, kurser og meget mere, og på start-dagen er det Rune Schou, fagkonsulent i entreprenørskab og innovation i undervisningen, der tager rundt til skolerne sammen med repræsentanter fra banken.

Virksomhedspartnere

En række udvalgte virksomheder deltager som lokale dommere ved Fremtiden Spirer. Der nedsættes et dommerpanel i hver by.